08/07/2008 Presentació dels treballs dels alumnes de la QUAM jove
Dimarts dia 8 de juliol a les 8 del vespre a la Sala Modernista del Casino de Vic podeu assistir a la presentació del resultat dels treballs dels alumnes que han participat a la QUAM jove d´enguany. Co-organitzada conjuntament emb l´Escola Casa Masferrer, els tallers han estat dirigits per David Muñoz i Borja Ramos.
07/07/2008 QUAM 08
QUAM´08

Direcció
David G. Torres


CRITERI, DISCURS, DISCUSIÓ
La discussió és un element fonamental en art i en cultura. Sobre ella s´articulen els conceptes, es posen a prova les idees, fluïxen i es genera context. Sense discussió s´elimina la possibilitat de confrontació, desapareix la valoració i s´impossibilita la formació de discursos contrastats. De vegades, en l´art actual, es confon la pluralitat d´opcions, d´idees, de discursos i de formes de treballar amb l´absència de criteri. Però el criteri, no és un lloc tancat i definit, sinó en transformació, en elaboració permanent, en correcció i constant posada a prova. Hi entren en joc les referències, els llocs des dels quals es discuteix i la consciència d´un treball fet des del diàleg i la confrontació. L´absència d´aquesta referencialitat implica caure de nou en terreny erm, sec. No es dicuteix des d´enlloc perquè no es pensa des d´enlloc. I si no hi ha pensament no hi ha manera d´afermar la producció artística com a producció intel•lectual, defugir la banalització de l´art, afermar la seva valorització con estri crític i crear un context ric.

Criteri, discurs i discussió estan lligats. Són les bases del joc, configuren el context de treball en art i cultura i afirmen un d´aquests conceptes que semblen desvaloritzats, com el rigor.

Sota el lema “CRITERI, DISCURS, DISCUSIÓ” l´edició 2008 de la QUAM vol, justament, aprofundir en conceptes com rigor, criteri, actitud, discurs o discussió en art contemporani. La QUAM´08 està regida per la necessitat de recuperar la discussió en art i com el treball en art es realitza des d´un rigor, té en compte unes referències i genera una discussió. L´objectiu és generar un context de debat i intercanvi d´idees que afecti directament a les maneres de produir en art.

Des de la seva fundació la QUAM ha complert un paper molt important en la formació de nous artistes i agents i en la generació de context artístic. Una feina basada en la interlocució entre creadors de diferents contexts i generacions. Així ha obert possibilitats de discussió i ha forçat llaços i intercanvis, llocs des dels que establir les referències des d´on surten els treballs artístics. La proposta de la QUAM´08 pren com a punt de partida un anàlisi d´aquest paper jugat per la QUAM. Així, aquesta edició vol aprofundir en les seves funcions com a generador de interlocució i intercanvi; i vol reivindicar la creença vehement en la necessitat de que la discussió sobre el rigor i els criteris en art són elements fonamentals per insistir-hi en la configuració d´un context ric en art.

A través d´un programa de taules rodones i de tallers, la QUAM´08 buscarà subratllar els llaços i ponts entre diferents generacions de creadors, crítics, curadors, artistes; destacar la necessitat de treballar en la discussió en art; subratllar els diferents discursos; i aprofundir sobre la elaboració del criteri i el rigor en el treball en art.


Dia 12 de juliol a les 10:00
Art i cultura

Moderador: Antonio Ortega
Ponents: Ferran El Otro, Rubén Martínez i Eduardo Pérez Soler

Dia 12 de juliol a les 16:00
L’artista i el treball

Moderador: Martí Anson
Ponents: Sergi Aguilar, Anna Capella i Octavi Comeron

Dia 13 de juliol a les 11:00
L’artista s´exposa

Moderador: Ignasi Aballí
Ponents: Mabel Palacín, Alex Nogueras i Dora García

Dia 14 de juliol a les 16:00
Què dir?

Moderador: David G. Torres
Ponents: David Armengol, Bartomeu Marí i Víctor Sunyol
17/01/2008 Premiats i finalistes 5ª Biennal de Fotografia de Vic
Reunits en el dia d’avui, 21 de novembre de 2007 a les 9 del vespre, al Casino de Vic, el Jurat format pels senyors Miquel Bardagil, Ferran Blancafort, Antoni Bové, Carles Costa, Ramon Ferrer i Anton Granero, a fi d’atorgar els premis de la 5ª Biennal de Fotografia "Ciutat de Vic" 2007-2008, fan públic el següent veredicte:


1r. Premi Ajuntament de Vic: Un premi en metàl•lic de 3.500€, atorgat per unanimitat a la sèrie Enclavaments lírics. El llebrer asceta de Toni Casassas Bover.

2n. Premi Casino de Vic: Un premi en metàl•lic de 900€ a la sèrie S/T 1,2,3 de Javier Arcenillas Pérez.


En total es varen seleccionar 63 sèries per a ser exposades, incloent els guanyadors i finalistes. Els membres del Jurat volen deixar constància de la gran qualitat artística de les obres presentades, per la qual cosa acorda atorgar algunes mencions a les següents obres finalistes:

per ordre alfabètic d’autors

Finalista 1er: Concedit a Jordi Farrés Garcia, amb la sèrie que porta per títol Gijón 19:00.

Finalista 2n: Concedit a Miroslav Perkovic, amb la sèrie Baroque 1,2,3.

Finalista 3er: Concedit a Pere Tordera Blancafort, amb la sèrie Platja.

Menció: Concedida a Sergi Camara Loscos, amb la sèrie titulada Als dos costats.


Acta de la qual donen fe els sotasignants, a Vic, 21 de desembre de 2007
03/12/2007 canvi provisional d´ubicació de local d´H
Us comuniquem que estem immersos de ple en la creació del futur Centre d´Art i Creació de Vic.
Durant el procés d’adequació de l’espai que l’ha d’ubicar, i pel venciment del contracte del local del carrer de les Dues Soles, H.AAC no disposa d’un local públic, tot i que continuem les nostres funcions i tasques en un espai privat provisional cedit per la Universitat de Vic, a l’estudi d’Eumogràfic.
A partir d’ara, per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant l’apartat de correus 117 de Vic, el mateix número de telèfon, les adreces electròniques i el lloc web habituals que continuen vigents.

H.Associació per a les Arts Contemporànies

Apartat de Correus 117
08500 Vic
t. 93 889 10 56
info@h-aac.net
www.h-aac.net

Està previst que aquesta situació duri entre dos i tres mesos. Us informarem puntualment de tots els canvis que hi pugui haver.
Perdoneu les molèsties i ja sabeu que, com sempre, i en un o altre lloc, estem a la vostra disposició.


28/09/2007 5a Biennal de Vic


Bases del concurs 5a Biennal de Vic /
www.h-aac.netPREMIS 1r Premi. Ajuntament de Vic:
3500 euros. 2n Premi. Casino de Vic: 900
euros.
MODALITATS Cal presentar una sèrie de
tres fotografies. S’entén com a sèrie un
conjunt homogeni i coherent.
TÈCNICA Tècnica fotogràfica lliure. No
s’admetran transparències.
FORMAT La mida de la fotografia és
lliure. L’obra haurà d’ésser muntada sobre
un suport rígid (cartró ploma o altres).
Quedaran excloses les fotografies presentades
amb marcs i/o vidres.
IDENTIFICACIÓ Cada participant haurà
d’enviar conjuntament amb les imatges la
butlleta d’inscripció, original o fotocòpia,
degudament emplenada i signada, amb
una còpia del DNI, dins un sobre tancat i
retolat a l’exterior amb el títol de la sèrie
presentada. D’altra banda, al darrere de
cada fotografia, hi constarà només el
títol de la sèrie i el número d’ordre de
cada una (1, 2 i 3), en què s’especificarà
si la col·locació de la sèrie és en posició
horitzontal o vertical.
És un requisit indispensable per participar
la presentació de tota la documentació
sol·licitada en els termes indicats.
TERMINIS Les fotografies han d’arribar,
lliures de despeses i per qualsevol mitjà,
entre els dies 12 i 16 de novembre de
2007, a l’adreça següent, de 9.00 a 13.00
i de 16.00 a 20.00 hores:
H. Associació per a les Arts
Contemporànies
C. Dues Soles, 2
08500 Vic
La data límit de presentació de les obres
que s’enviïn per correu serà la data del
mata-segells del dia 16 de novembre de
2007.
JURAT Estarà format per persones
representants de les entitats convocants
i fotògrafs professionals de reconegut
prestigi. El veredicte del jurat serà
inapel·lable. Té l’atribució, si així ho estima
adient, de declarar el premi o premis
deserts.
VEREDICTE Es farà públic el dia 21 de
desembre de 2007 a la sala d’exposicions
de la Llotja del Blat de l’Ajuntament de
Vic, a les 19.00 hores, moment en què
s’entregaran els premis i s’inaugurarà
l’exposició de les obres seleccionades i
guanyadores.
EXPOSICIÓ Les obres premiades i seleccionades
formaran part de l’exposició que
es farà a les sales de la Llotja del Blat, del
Casino de Vic, del Col·legi d’Arquitectes,
del Col·legi d’Aparelladors i de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny de Vic. La distribució
dels espais de l’exposició estarà
condicionada per les obres seleccionades.
L’exposició estarà oberta al públic des del
21 de desembre de 2007 fins al 27 de
gener de 2008.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES Les obres
presentades, excepte les guanyadores, es
podran retirar personalment a partir del
28 de gener i fins al 10 de febrer de 2008
a l’IMAC de l’Ajuntament de Vic, de 9.00 a
14.00 hores, presentant el corresponent
número d’ordre atorgat per l’organització
en el moment del lliurament. A partir
d’aquesta data no es podrà fer cap tipus
de reclamació.
IMAC, Ajuntament de Vic
Palau Bojons
Pl. Dom Miquel de Clariana, 3
08500 Vic
CESSIÓ DE DRETS La sèrie guanyadora
del primer premi serà propietat de
l’Ajuntament de Vic. L’autor renuncia
a tots els drets que hi pugui tenir i els
cedeix íntegrament a l’Ajuntament de
Vic. La sèrie guanyadora del segon premi
serà propietat del Casino de Vic. L’autor
renuncia a tots els drets que hi pugui tenir
i els cedeix íntegrament al Casino de Vic.
CONDICIONS I RESPONSABILITATS Els
organitzadors tindran cura de la conservació
del material rebut. No obstant
això, no es fan responsables dels danys
fortuïts que puguin produir-se.
Els participants es responsabilitzen
totalment que no hi hagi drets de tercers
en les obres presentades i que no es
puguin fer reclamacions de cap tipus per
drets d’imatge.
Els organitzadors i el jurat es reserven el
dret de resoldre els casos no previstos en
el present reglament.
La mera participació en la present edició
d’aquest premi pressuposa l’acceptació
del que determinen les bases.
07/09/2007 INDEX

Exposició
Del 7 al 30 de setembre de 2007
MUSEU DE L’ART DE LA PELL
De dimarts a dissabte d´11 a 14h i de 17 a 20h
Diumenges i festius d´11 a 14h. Dilluns tancat

Col.labora H.Associació per a les Arts Contemporànies

ALBERT CANO
JORDI CANO
ALÍCIA CASADESÚS
MARIÀ DINARÈS
TONI FERRON
EFRAÍN FOGLIA
TONI GARCIA
QUIQUE GIMÉNEZ
TON GRANERO
NATÀLIA GONZÁLEZ/EULÀLIA GRAU
JORDI LAFON
CONXITA MARTÍNEZ
MIREIA MIRAMBELL
MONTSITA RIEROLA
LAIA SOLÉ
VICTOR SUNYOL
JOSEP VERNIS
09/07/2007 XVIII Quinzena d´Art Jove de Montesquiu
PRESENTACIÓ
Per tercer any, les entitats de Vic H. Associació per a les Arts Contemporànies, l’Escola Casa Masferrer i l´Ajuntament de Montesquiu en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, organitzen la Quinzena d’Art Jove. La Quinzena presenta uns tallers adreçats a nois/es i joves d’11 a 15 anys. L’horari és de 9 a 13h del matí. Es treballa amb grups i/o individualment,
segons els coneixements i la intenció del treball. Els tallers, que disposen de suports i materials adequats, parteixen d’experiències viscudes pròpies, de l’entorn social i natural, i de l’experiència de les darreres quinzenes. Continuem treballant a les instal·lacions de la
Diputació de Barcelona al Castell de Montesquiu i a l’Escola Casa Masferrer. Els tallers seran impartits per Fina Tuneu, amb estudis d’art a l’Escola d’Art de Vic i professora de l’Escola Casa Masferrer de Vic; i per en Quique Giménez, mestre de primària, amb estudis d’art a l’Escola d’Art de Vic amb experiència dins el món artístic i pedagògic, que treballa actualment al CEIP Joan XXIII, dels Hostalets de Balenyà.

CONTINGUT
La proposta d’aquesta quinzena és la d’aproparse al món minúscul i amagat que sosté la grandesa i la monumentalitat de la natura. Des de sota amb mirada diferent és com l’hem anomenat. Treballar amb allò més petit, a vegades no visible a ull nu, i anar als orígens de l’observació primera de la natura: volem despertar el sentit de l’observació minuciosa, precisa i preciosista
que s’amaga en l’espurna primigènia. Cal mirar l’arbre gran i trobar la llavor que l’ha generat. Durant la primera setmana es farà el treball de camp a la natura. Observarem, parlarem, reflexionarem, prendrem notes i apunts del natural, dibuixos, fotos: la forma, el color, el rastre, la textura, el detall…, i, a més, comptarem amb la presència de dos professionals que ens ajudaran a mirar d’altres maneres, a entendre, reflexionar: Carles Vergés, un dibuixant preciosista i meticulós, i Jordi Martí, professor de ciències de la UVIC amb experiència en la docència. La segona setmana dissenyarem i donarem forma a tot allò que haurem emmagatzemat els primers dies i visitarem l’estudi taller de joieria,de Jordi Antentas.
Els treballs giraran al voltant de la descripció minuciosa d’allò més petit, del detall, de la descripció figurativa o inventada. I es realitzaran amb totes les tècniques que tinguem a l’abast: foto, dibuix, disseny i creació de petites joies… serà el que formarà part de l’exposició del darrer dia.

OBJECTIUS
-Interrelacionar la interdependència entre el que
es veu i allò amagat
-Aprofundir en el coneixement de l’entorn natural
-Evidenciar la realitat social i cultural del nostre
entorn més immediat, mitjançant la captura i la
reinterpretació d’imatges
-Experimentar amb diferents materials plàstics
-Conèixer i aprofundir-hi diferents tècniques de
representació
-Manifestar el sentit de la curiositat, l’observació
i la manipulació
-Intercanviar idees i opinions i adquirir experiències
-Conèixer altres artistes contemporanis

INFORMACIÓ

Dates:
Del 9 al 13 i del 16 al 20 de juliol. De dilluns a divendres.

Horari:
De 9 a 13 h del matí

Lloc:
Castell de Montesquiu i Escola Casa Masferrer

Preu de matrícula: 90 €
(inclou el transport en autobús)

Més informació:
Escola Casa Masferrer
Carrer Pare Xifré, 1-3 08500 Vic
Tel. 938861610
www.vic.cat/escolacasamasferrer
escolacasamasferrer@vic.cat

H.Associació per a les Arts Contemporànies
Carrer Dues Soles, 2. 08500 Vic
Tel. 938891056
www.h-aac.net
quam@h-aac.net

Ajuntament de Montesquiu
Plaça d’Emili Juncadella, 1-2. 08585 Montesquiu
Tel. 938529091 Fax. 938551279
www.montesquiu.cat
montesquiu@diba.cat
07/07/2007 QUAM 07:Estructures-xarxes-col.lectius.Un segment connector
Obert el període d´inscripció
24/03/2007 NAU COCLEA: La mirada del lloc/El lloc de la mirada. Alícia Casadesús
Fins el 22/04/2007.
http://www.naucoclea.com/cat/index.php?p=93


11/03/2007 THAMBOS 7 Sallent: Fins l´11 de març de 2007
A la Sala Vilà i Valentí (carrer Àngel Guimerà,5. Sallent)
22/12/2006 5a BIENNAL DE VIC del 22 de desembre de 2006 al 28 de gener de 2007
23/11/2006 THE SPANISH PRISONER de David Mamet
Cine Club Vic, el Casino de Vic i H. Associació per a les Arts Contemporànies us conviden a la projecció de la pel·lícula The Spanish Prisoner, de David Mamet
en el context de l’exposició 419, o ‘El presoner espanyol’, un projecte de Jeffrey Swartz amb Pep Dardanyà, que es pot veure a la Sala H (C. Dues Soles, 2. Vic. www.h-aac.net)
La projecció tindrà lloc el dijous 23 de novembre de 2006 a
les 10 de la nit, a la Sala Modernista del Casino de Vic (C.Verdaguer, 5), amb la participació de Jeffrey Swartz i Miquel Pérez.
The Spanish Prisoner
La trama
David Mamet, EUA, 1998
Producció: Jean Doumanian. Guió: David Mamet. Fotografia: Gabriel Beristain.
Música: Carter Burwell. Muntatge: Barbara Tulliver. Durada: 106 min. Intèrprets:
Ben Gazzara, Felicity Huffman, Ricky Jay, Steve Martin, Rebecca Pidgeon.
09/11/2006 UN PAS A DOS Carles Camps Mundó a les 20.00 hores al Casino de Vic.
Amb Carles Camps Mundó, poeta; Antoni Clapés, poeta, crític i editor; Pere Eugeni Font, lectura; Joan Saura, intervenció musical; Jordi Parramon, intervenció plàstica. Aquesta és la vuitena edició a Vic d´Un pas a dos, un cicle pensat per atansar al lector l’obra i la persona d’alguns dels poetes contemporanis més interessants, en un diàleg públic i obert, i amb intervencions musicals i visuals dissenyades específicament per a cada sessió, de manera que el llenguatge de la poesia i el de les arts s’entrecreuen i es potencien mútuament
19/10/2006 UN PAS A DOS Anise Koltz a les 20.00 hores al Casino de Vic
Amb Anna Montero, poeta i traductora d´Anise Koltz, Montse Vellvehí, lectura, Imma Udina, intervenció musical, Carmen Garcia, intervenció plàstica.
Aquesta és la vuitena edició a Víc d´Un Pas a Dos, un cicle pensat per atansar al lector l´obra i la persona d´alguns dels poetes contemporanis més interessants, en un diàleg públic i obert, i amb intervencions musicals i visuals dissenyades específicament per a cada sessió, de manera que el llenguatge de la poesia i el de les arts s´entrecreuen i es potencien mútuament.
05/10/2006 UN PAS A DOS William Shakespeare. Els sonets amb Víctor Sunyol i Toni Clapés.
Aquesta és la vuitena edició a Víc d´Un Pas a Dos, un cicle pensat per atansar al lector l´obra i la persona d´alguns dels poetes contemporanis més interessants, en un diàleg públic i obert, i amb intervencions musicals i visuals dissenyades específicament per a cada sessió, de manera que el llenguatge de la poesia i el de les arts s´entrecreuen i es potencien mútuament
21/09/2006 UN PAS A DOS, Josep Pedrals + Núria Martínez Vernis
Intervenció musical: Xavier Maristany. Aquesta és la vuitena edició a Vic d´ un Pas a Dos, un cicle pensat per atansar al lector l´obra i la persona d´alguns poetes contemporanis més interessants, en un diàleg públic i obert, i amb intervencions musicals i visuals dissenyades específicament per a cada sessió, de manera que el llenguatge de la poesia i el de les arts s´entrecreuen i es potencien mútualment.
15/09/2006 H. Laboratori Sonor/Invictro#5
MODULAR Divendres 15 i dissabte 16 de setembre a les 22.00 h a la Sala H.
15/06/2006 Llibres a H
Dijous 15 de juny del 2006
Sala H
20.00 hores

Hospital 106, 4t 1a. El lloc i el temps, d’Isabel Banal i Jordi Canudas
presentat per Isabel Banal i Jordi CanudasEl llibre Hospital 106, 4t 1a. El lloc i el temps, d’Isabel Banal i Jordi Canudas, és el resultat final d’un projecte que al llarg de deu anys (1995-2005) ha dirigit la mirada, des de la pràctica artística, cap a les transformacions urbanístiques i socials esdevingudes al barri del Raval de Barcelona arran de l’aplicació del Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

El projecte se centra en un lloc concret, un pis afectat –carrer de l’Hospital, 106, 4t 1a- entès com a unitat de mesura de tot allò que succeirà al barri. I segueix a temps real el desenvolupament de les actuacions en aquest indret (l’enderroc d’aquest pis i la projecció d’un carrer a l’espai que ocupava l’edifici) desencadenant una sèrie d’intervencions artístiques que, d’una forma intermitent, mantenen una connexió directa i sincronitzada amb la realitat del Raval. El llibre parla de les modificacions, els transvasaments i les tensions esdevingudes entre l’espai privat i l’espai públic, i planteja la coexistència o sobreposició d’aquests dos àmbits. Vol ser suport de reflexió i memòria, un testimoni obert d’una part de la història de la ciutat.


Divendres 16 de juny del 2006
Sala H
20.00 hores

Converses d’ Antoni Clapés, Carles Hac Mor
presentat per Antoni Clapés i Carles Hac MorEn comptes de la revolució és una col•lecció de llibres de converses que coediten H, Associació per a les Arts Contemporànies, Cafè Central i Emboscall Editorial. El propòsit és ben simple i eficaç: propiciar converses entre creadors de diferents disciplines artístiques i científiques i donar-les a la llum. La facilitat de la comunicació electrònica en xarxa facilita la materialització d’aquestes converses sense que perdin la frescor i la immediatesa de la oralitat.
El primer volum de la col•lecció és una conversa entre dos poetes pluridisciplinars, Carles Hac Mor i Antoni Clapés, on aquest darrer va estirant el fil de les reflexions de Carles Hac Mor i li fa exposar el mapa conceptual per on es mouen la seva teoria i la seva praxi. A la vegada el llibre esdevé una anàlisi crítica de la nostra realitat artística, cultural i política.


Dimecres 21 de juny del 2006
Sala H
20.00 hores

Santa Follia de Ser Càntic. A Joan Vinyoli., de Vicenç Altaió
presentat per Anna Carreras i Vicenç AltaióVicenç Altaió (Santa Perpètua, 1954) és poeta, assagista, traficant d’idees i director de KRTU. Santa Follia de Ser Càntic. A Joan Vinyoli. va merèixer els premis Vicent Andrés Estellés de poesia (2005) i Cadaqués (2006) de reconeixement a la creació poètica.
Després de la publicació de Massa Fosca (Poesia 1978-2004), Altaió aposta per la ruptura i per la continuïtat amb l’obra anterior: Santa Follia de Ser Càntic ha estat considerada per la crítica una obra intel.ligent, valenta, vital, avantguardista i científica, on es tracta del fracàs total de l’amor únic i de l’esperança de l’amor exiliat. Un mecanisme —segons A. Carreras— capaç de transformar la identitat i establir tautologies sobre la relació amb l’altre.
Anna Carreras (Terrassa, 1977) és escriptora i filóloga. Ha estudiat, entre d’altres, l’obra de B. Mesquida, E. Casasses, Perejaume, V. Sunyol, Hac Mor i, més particularment, Vicenç Altaió, de qui n’ha fet l’edició crítica de Massa fosca (Moll) i El cervell i les venes (March Editor). Darrerament, ha escrit l’assaig L’encontre de Vinyoli i Altaió a la Santa Follia de Ser Càntic.25/05/2006 H. Laboratori Sonor i 08 Festival Jazz Cava
Dijous 25 de maig a les 10 de la nit a la Cava de Jazz Vic podreu gaudir de l´espectacle Ombres de la Xina amb Liba Villavecchia als saxos i la intervenció plàstica de Joan Pallarès. És una col.laboració de
H.Laboratori Sonor i 08 Festival Jazz Vic.
.
29/03/2006 H.AAC rep un dels Premis ACCA de la Crítica d’Art 2005 per l´activitat de la QUAM

L´Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) ha atorgat els 22ens Premis ACCA de la Crítica d’Art, corresponents a les activitats desenvolupades durant l’any 2005 i un Premi a les iniciatives ha estat atorgat a la QUAM, activitat organitzada per H.Associació per a les Arts Contemporànies , per haver configurat una fecunda plataforma d’intercanvi d’experiències entre els mons de la crítica i la creació artística.
01/03/2006 5a MOSTRA D’ART JOVE DE MATARÓ
5a MOSTRA D’ART JOVE
PATRONAT DE CULTURA de MATARÓ
Bases
El Patronat Municipal de Cultura convoca la Mostra d’Art Jove, la qual pretén donar a conèixer els nous
creadors i les tendències artístiques que s’experimenten en el nostre entorn. La 5a Mostra d’Art Jove té
com a objectiu la promoció de l’art i de la creativitat artística i facilitar-ne l’accés dels ciutadans. El
certamen pretén la qualitat artística amb obres compromeses amb nous llenguatges i experimentacions i
obert a totes les tendències artístiques.
PRIMERA: Poden optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta de creació
d’acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una
sola obra i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit.
SEGONA: La Mostra és oberta a tots els artistes d’entre 18 a 35 anys (o que els facin dins de l’any de la
convocatòria), nascuts o residents a la comarca del Maresme.
TERCERA: Les tècniques, les mides i el suport són lliures.
QUARTA: Els candidats hauran de trametre al Patronat Municipal de Cultura (c. de Sant Josep, 9 / 08302
Mataró, de 9 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre ) la documentació següent:
1. Dades personals completes i currículum del sol·licitant
2. Projecte tècnic en el qual ha de constar: títol del projecte, objectius o una reflexió teòrica escrita
del projecte, relació dels aspectes tècnics del projecte: tècnica i formats definitius i sèrie
d’imatges representatives del projecte en el suport que es consideri pertinent: paper fotogràfic,
diapositives, fotocòpies, impressions digitals...
3. Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure per facilitar la
valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...
4. S’hauran de presentar sis còpies del projecte, una per a cada membre del jurat. A l’exterior de
cada un d’aquests sis sobres hi haurà d’haver la identificació oportuna.
No s’admetrà cap sol·licitud que no inclogui tots aquests continguts.
CINQUENA: Tots els projectes seleccionats per formar part de la 5a Mostra d’Art Jove (fins a un màxim
de 12) gaudiran d’una aportació econòmica de 150 euros, els quals seran lliurats a l’artista a partir del
moment en què se li comuniqui la selecció.
SISENA: Serà competència del jurat escollir i emetre informe proposta al president del PMC dels
projectes que cregui oportuns per formar part de la 5a Mostra d’Art Jove del PMC, exposició col·lectiva
que tindrà lloc a l’Espai f (c.Nou, 11).
El jurat estarà format per:
2 persones designades per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona
1 representant de la Junta del PMC
1 artista reconegut escollit per la Junta del PMC
El director de Can Xalant_Centre de creació i pensament contemporani de Mataró o persona en qui
delegui.
El director del PMC o la persona que ell delegui actuarà de secretari sense vot.
El jurat podrà demanar informació complementària al sol·licitant si així ho creu oportú.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà proposar al president del PMC declarar deserta la beca
finalista.
El veredicte del jurat quant a la selecció de l’exposició col·lectiva serà comunicat de manera individual a
cada un dels artistes seleccionats.
SETENA: Serà competència del jurat escollir el/la millor artista d’entre els seleccionats, el/la qual serà
premiat/da amb una exposició individual becada, les condicions de la qual li seran oportunament
anunciades, una inscripció a un dels Tallers de la QUAM (Quinzena d’Art de Montesquiu) 2006 i una
inscripció a un dels tallers/workshops que tindran lloc a Can Xalant, centre de creació i pensament
contemporani de Mataró durant la temporada 2006-2007.
El veredicte del jurat quant a la designació de l’artista finalista s’emetrà el dia 26 de maig de 2006, a les
20h, a l’Espai f, moment en què quedarà inaugurada la 5a Mostra d’Art Jove.
VUITENA: Els projectes s’han de presentar al Patronat Municipal de Cultura, del 13 al 17 de març de
2006.
La selecció dels projectes emesa pel jurat serà comunicada als seus autors abans del dia 31 de març de
2006.
Els projectes definitius per a ser exposats hauran de lliurar-se el dia 22 de maig de 2006, a l’Espai f, de
17 a 21h.
Els dossiers no seleccionats podran recollir-se al Patronat Municipal de Cultura, del 3 al 14 d’abril de
2006, al Patronat Municipal de Cultura (de 9 a 14h i de 18 a 20h). L’organització no es farà responsable
del material no recollit a partir d’aquesta data.
NOVENA: Els projectes seleccionats s’exhibiran a l’exposició 5a Mostra d’Art Jove que se celebrarà a
l’Espai f del 26 de maig al 9 de juliol de 2006. El recorregut i la disposició de l’exposició queden
condicionats a les obres seleccionades pel jurat. (Per a aquelles obres que necessitin suport informàtic o
aparells tècnics de reproducció, la seva exposició estarà finalment condicionada a les disponibilitats
tècniques del PMC o a les aportacions del propis autors).
DESENA: Els organitzadors tindran cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fan
responsables dels danys fortuïts que puguin produir-se.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es
puguin fer reclamacions per drets d’imatge.
El Patronat Municipal de Cultura es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.
La participació a la 5a Mostra d’Art Jove suposa l’acceptació total d’aquestes bases.
Mataró, febrer de 2006.
24/02/2006 Acte de proclamació de fill adoptiu de la ciutat de Vic del Sr. Joan Sunyol i Genís
L´Ajuntament de Vic us convida de proclamació de fill adoptiu de la ciutat de Vic del Sr. Joan Sunyol i Genís que tindrà lloc el 24 de febrer, a dos quarts de vuit de la tarda a la Sala de la Columna de l´Ajuntament de Vic. Intervindran Pere Puig, Lluís Solà i D.Sam Abrams.
23/02/2006 Subvencions per a creadors Taller de Gestió Cultural
Nau Côclea 23-25 de febrer

El taller està adreçat a creadors i col.lectius de creadors que tinguin un projecte susceptible de rebre un ajut o d’acollir-se a alguna de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.
S’analitzaran les diverses línies d’ajuts i després es treballarà la concepció del projecte, la seva redacció, la realització d’un pressupost coherent com a eina de treball i la posterior materialització. També es revisaran els sistemes de justificació de projectes.
Es farà una revisió personalitzada dels projectes de cada participant de tal manera que els projectes puguin ser presentats realment a les convocatòries d’aquest any.

Impartirà el taller
- Personal del Departament de Cultura de la Diputació de Girona
- Montserrat Martínez coordinadora general de l’ICAC (Institut Català d´Art Contemporani) Generalitat de Catalunya
- Personal técnic del departament de gestió de l’ICAC
- Clara Garí, directora de Nau Côclea

Preu del taller
Socis, gratuit
No Socis 100 euros
Entitats 150 euros (poden assistir dues persones de la mateixa entitat)
Places limitades

www.naucoclea.com
20/02/2006 Jeffrey Swartz comissaria les exposicions de la Sala H durant el 2006

V.O.L.S. Vic és l’exposició inaugural del cicle “Quan els extrems es toquen”, una sèrie de cinc exposicions comissariades per Jeffrey Swartz durant l’any 2006.

Martí Guixé
Vernissage Opening Lottery System

V.O.L.S. Vic, el autoanomenat “ex-dissenyador” Martí Guixé torna a un tema que ha estat present a la seva obra al llarg dels anys: l’acte festiu relacionat amb l’esdeveniment cultural.

V.O.L.S., significa Vernissage Opening Lottery System , . Aquest sistema d’inaugurar - organitzar una festa al principi d’una exposició - té com a objectiu principal el reforçament de la festa mateixa. Està concebut com a mecanisme per a atraure el públic a l’acte inaugural, amb el pretext d’una rifa on l’únic premi és el sistema inaugural mateix.

V.O.L.S. Vic es converteix, gairebé sense haver d’alterar el dispositiu del seu muntatge a la sala, en el contingut de l’exposició posterior que es veurà a l’espai.

V.O.L.S. Vic és l’últim exemple d’una línia de reflexió sobre el significat social, la resolució formal i la expressió teatral - la performance - de la festa a l’obra de Martí Guixé, de la qual hem de destacar el projecte GAT Fog Party (CASCO, Utrecht, 2004). Altres projectes de Guixé s’han centrat en el disseny, preparació i significació del menjar i el beure com a vehicles socials, culturals i lúdics.

L’exposició es complementa amb una meta-mostra d’una sèrie de protocols esquemàtics amb components gràfics i dibuixats. Per molts projectes Guixé ha adoptat el format d’una carta d’instruccions, que es prepara igualment per a formalitzar els interiors d’una cadena de botigues, desenvolupar un producte, preparar una activitat única o suggerir un concepte i/o objecte teoritzat.

Una visió més complerta de l’obra de Martí Guixé es troba a la seva pàgina web, www.guixe.com.

16/12/2005 lV Biennal de Fotografia de Vic
PRIMER PREMI: Xavier Castejón de Sant Julià de Vilatorta. SEGON PREMI: Emili Vilamala de Vic.
15/12/2005 Oh!riginals
Dies: 16, 17 i 18 de desembre
Lloc: Sala H

Com cada any l´Escola d´Art i Superior de Disseny de Vic organitza la fira Oh!riginals d´obra de petit format, d´alumnes i ex-alumnes.

Les portes estaran obertes de 12 a 14 h i de 18 a 21 h, els dies 16, 17 i 18 de desembre.

Els interessats en participar-hi podeu portar les obres a l´Escola, al departament de pintura, a la tarda. Teniu temps fins el dia 14 de desembre.
28/11/2005 WYSIWYH. Albert Bayona
La creació del Consell de les Arts, la lluita de la VEGAP per dignificar la feina de l´artista, el suposat divorci entre públic i art contemporani, els dèficits educatius en matèria d´arts visuals... La inevitable la crisi finisecular ha obert molts interrogants que afecten diferents àmbits de coneixement, des del científic fins al filosòfic, passant per l´artístic. Per analitzar aquests reptes en el camp de les arts visuals, Albert Bayona ha elaborat el projecte WYSIWYH, en el que a través de nou entrevistes, recull la visió de tots els agents que intervenen en el procés de la creació contemporània. No és, però, un treball estrictament periodístic, sinó un experiment audiovisual en el que l´exposició simultània de les imatges de tots els entrevistats, unida a l´audició falsament aleatòria de les seves veus, confereix una visió sorprenentment lúcida del món de l´art.

16/11/2005 Crítica i crítiques-Escrits d´art
Acte de presentació: dimecres, 16 de novembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic

Daniel Giralt-Miracle reuneix en aquest llibre vuit textos sobre els crítics d’art que més ha admirat i admira i dels quals reconeix el mestratge, i quaranta-nou crítiques de l’obra d’artistes catalans i espanyols amb els quals ha tingut una relació més estreta. Són artistes, tal com explica ell mateix: “que aprecio i respecto i que he estudiat perquè, en un moment o altre, van despertar el meu interès intel·lectual i sensible”.


2007// ACTIVITAT AL VOLTANT DE L´EXPOSICIÓ VIDEOART UNA VISIÓ ACTUAL
VIDEOART UNA VISIÓ ACTUAL

Taula Rodona amb la participació de Juan Carlos Rego, comissari i crític, Miquel Bardagil, comissari i crític, Llucià Homs, galerista i co-director Loop
Divendres 12 de gener, a les 7 del vespre
Auditori Caixa Manlleu, Vic

(Rambla de l’Hospital, 11)